Implantologija

Najbolje rešenje da se nadoknadi izgubljeni zub, grupa zuba ili za rešavanje problema potpune bezubosti su zubni implanti.

Ugradnja dentalnih implantata je hirurška procedura koja podrazumeva ugradnju titanijumskog šrafa u pacijentovu kost, kao zamenu za koren zuba, a nakon vremena potrebnog za njegovu integraciju izrađuju se krunice.

Danas je to rutinska procedura sa procentom uspešnosti preko 90%.

POSTUPAK UGRADNJE DENTALNIH IMPLANTATA

Proces započinje planiranjem na osnovu 3D rendgenskog snimka ili ortopana. Pacijentu se detaljno iznese plan terapije i uz njegovu pismenu saglasnost radi se intervencija.

Ugradnja zubnih implantata se radi u lokalnoj anesteziji ili analgosedaciji.

Svaki implant (Alpha Bio, Nobel) ima svoj odgovarajući implantološki set i protokol implantacije koji mora da se ispoštuje.

Kada se implant ugradi u viličnu kost potrebno je da se sačeka određeni vremenski period do izrade protetskog rada. U gornjoj vilici je to 5-6 meseci, a u donjoj 3-4 meseca. Ukoliko se dodaje veštačka kost za oseointegraciju je potrebno da prođe 9 meseci.

Na tek ugrađenim implantima mogu da se naprave privremene krunice koje se kasnije zamenjuju definitivnim radom. Nakon ugradnje potrebno je uraditi kontrolni RTG snimak, najčešće se indikuje antibiotska terapija, analgetici i pacijentu se daju uputstva o higijensko-dijetetskom režimu. Rana se ušiva ili resorptivnim koncem koji sam nestane ili se konci vade za 7-10 dana.

Kontaktirajte nas

LJUBAZNO OSOBLJE NESTRPLJIVO ČEKA DA NAS KONTAKTIRATE KAKO BI VAM PRUŽILI NAJBOLJU USLUGU